دروس نیمسال جاری     

                    

 

 

  سیستم‌های چندرسانه‌ای(نیمسال دوم 90-89)

  شبکه‌های کامپیوتری2(نیمسال دوم 91-90)

  معماری کامپیوتر(نیمسال اول 89-88)

  مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی (نیمسال اول 91-90)

  مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری (نیمسال اول92-91)

  طراحی خودکار مدارهای دیجیتال (نیمسال اول92-91)

  زبان ماشین و برنامه‌نویسی سیستم(نیمسال اول94-93)

  مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی(نیمسال اول98-97)

  طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال(نیمسال اول98-97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلام نمرات

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page