درس شبکه‌های کامپیوتری2(نیمسال دوم 91-90)

منبع اصلی درس Andrew Tanenbaum, Computer Networks (fourth edition), Prentice Hall, 2003, H. Karl and A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, John Wiley & Sons, 2005 بارم درس: میانترم: 7 نمره پایانترم: 10 نمره تکالیف،پروژه،یوم الحساب: 3نمره ساعات رفع اشکال: یکشنبه‌ها: 10 الی 12 دوشنبه‌ها: 10 الی 12 سه‌شنبه‌ها: 10 الی 12

       
لینک‌های‌مفید اطلاعیه‌ها پروژه‌ها

 تکالیف


تکالیف:

تکلیف شماره 3- پروژه نهایی  
تکلیف شماره 2  
تکلیف شماره 1  

پروژه‌ها:


اطلاعیه‌ها:

زمان تحویل پروژه  

زمان تحویل پروژه درس شبکه کامپیوتری 2دوشنبه،5تیرماه خواهد بود.(برای گرفتن وقت و تعیین ساعت تحویل، ایمیل ارسال کنید) 
درصورتی که قصد داشته باشید قبل از روز دوشنبه تحویل دهید باایمیل هماهنگ کنید.

مشاهده نمرات میانترم  

تاریخ و مکان امتحان میانترم  

امتحان میانترم در تاریخ 3 اردیبهشت ماه ساعت 14 الی 16 در کلاس درس (15-611) برگزار خواهد شد.

دانلود کتاب شبکه حسگر (رمز=شماره درس)  


لینک‌های مفید:

آموزش شبیه ساز آپ نت  

 

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page