درس طراحی خودکار مدارهای دیجیتال (نیمسال اول92-91)

بارم درس: میانترم: 5 نمره پایانترم: 7 نمره تکالیف،پروژه،یوم الحساب: 8نمره ساعات رفع اشکال: دوشنبه‌ها: 10 الی 12 سه‌شنبه‌ها: 8 الی 10

       
لینک‌های‌مفید اطلاعیه‌ها پروژه‌ها

 تکالیف


تکالیف:

تکلیف شماره 1  
تکلیف شماره 2  
تکلیف شماره 3  
تکلیف شماره 4  
لیست پروژه های نهایی درس  
تکلیف شماره 5  

پروژه‌ها:


اطلاعیه‌ها:


لینک‌های مفید:

FPGA و CPLD معماری  

FPGAساختار داخلی  

VHDLشکل کلی یک برنامه  

انتساب شرطی و نحوه نوشتن برنامه به صورت استراکچرال  

VHDLعملگرها و تایپها در  

UART کد "وی اچ دی ال" مروبط به  

برنامه ارتباط با پورت سریال در ویژال سی  

برنامه ترمینال پورت سریال  

 

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page