درس مباحث پیشرفته در ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری(نیمسال اول94-93)

       
لینک‌های‌مفید اطلاعیه‌ها پروژه‌ها

 تکالیف


تکالیف:


پروژه‌ها:


اطلاعیه‌ها:


لینک‌های مفید:

 

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page