درس طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال(نیمسال اول98-97)

       
لینک‌های‌مفید اطلاعیه‌ها پروژه‌ها

 تکالیف


تکالیف:


پروژه‌ها:


اطلاعیه‌ها:


لینک‌های مفید:

اسلاید: معرفی درس  

اسلاید:تاریخچه  

اسلاید:اصول زبانهای توصیف سخت افزار  

VHDLاسلاید: مقدمه ای بر  

اسلاید: انواع داده ها  

اسلاید: عملگرها  

اسلاید: دستورات همزمان  

اسلاید دستورات ترتیبی  

اسلاید: پکیج و کامپوننت  

اسلاید: فانکشن و پروسیجر  

اسلاید: شبیه سازی و تست بنچ  

اسلاید: ماشین حالت  

راهنمای بلاک رم  

راهنمای ایجاد هسته ضرب کننده  

راهنمای تست بنچ نویسی  

راهنمای کار با فایل و اعداد تصادفی(به همراه مثال)  

مثال مرتب سازی اعداد(به همراه فایلها)  

نمونه سوال  

پروژه پایانی  

 

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page