صفحه اصلی


 

  علی بهلولی


مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page

علی بهلولی

دکترای کامپیوتر از دانشگاه اصفهان

           موضوع رساله دکترا : افزایش پایداری پیوند در شبکه‌های اقتضایی نقلیه‌ای

کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهانزمینه های کاری:

- طراحی باهم سخت افزار و نرم افزار(Hardware Software Co-Design)

شبکه های اقتضایی نقلیه ای  -

FPGA طراحی و پیاده سازی سخت افزاری با استفاده از  -

     اتوماسیون صنعتی  -

شبکه حسگرهای بیسیم  -

سیستمهای چند رسانه ای  -

 

پروژه های انجام شده: 

 SDRAMطراحی و پیاده سازی کنترلر حافظه های  -

طراحی و پیاده سازی پردازشگر سخت افزاری رادار  -

CPACSطراحی و پیاده سازی پردازشگر -

 PCIطراحی و پیاده سازی پردازنده قابل برنامه ریزی ورودی و خروجی مبتنی بر باس  - 

طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار بلادرنگ برای کنترل اتوکلاوهای بزرگ [بیشتر...]ه   -

FPGA طراحی پردازنده گرافیکی به کمک -

- طراحی یک SBC مبتنی بر FPGA

 


مقالات:

ØBo1-bohlooli A, jamshidi K.,“A GPS-free method for vehicle future movement directions prediction using SOM for VANET", Applied Intelligence journal, 2011,(Online available)

2-B2-bohlooli A, jamshidi K.,“Detecting the vehicle direction changes for routing algorithms and applications of vehicular ad hoc networks ", IEEJ Tran. on Elec. and Elect. Eng., Vol.7, No.3, 2012

Ø3-H3-hajian E, Jamshidi K., Bohlooli A., “Improve Energy Efficiency Routing In Wireless Sensor Network By Using Automata” International Journal of Ad hoc, Sensor & Ubiquitous Computing( IJASUC ) Vol.1, No.2, June 2010.

Ø4-4-Hajian E, Jamshidi K., Bohlooli A., “Select Of optimal sleep state in adaptive SMAC using DPM in wireless sensor network” International Journal on computer science and engineering(IJCSE) Vol.2, No.7, June 2010

 

666 5- Mirshams S., Jamshidi K., Bohlooli A., Dehghani A. "Data reduction using clustering method in wireless sensor network", International Conference on Ultra Modern Technologies 2009, ICUMT 2009 [Abs]

6- Bohlooli H., Jamshidi K. and Bohlooli A.,"Proposing An Optimal Model for Localization in Query Based Wireless Sensor Networks ",2009 5th International Conference on MEMS NANO, and Smart Systems (ICMENS 2009) [Abs]

7-   بهلولی ع. داورپناه م. اخوان‌صراف م.، "طراحی و ساخت پردازشگر سخت‌افزاری جهت پردازش سیگنال‌های رادار"، دوازدهمین کنفر انس مهندسی برق 1383

 8-    حاجیان ع. کارو لوکس، بهلولی ع. صفری م. "طراحی یک سیستم اتوماتیک هوشمند جداسازی انواع مغز پسته ها از لحاظ مرغوبیت با استفاده از تلفیق پردازش تصویر دیجیتالی وشبکه های عصبی مصنوعی" ، اولین همايش  ملي فرآوري و بسته بندي پسته. دانشگاه فردوسی مشهد 1386

 9-    بهلولی ع. جمشیدی ک. "هوشمند سازی آموزش سیار با استفاده از تکنولوژی شبکه سنسورهای بیسیم"، همایش فناوری آموزشی در عصر اطلاعا ت و ارتباطات. دانشگاه شهید چمران اهواز 1387

        10-    Hajian A. Ardestani H. Bohlooli A.,Detection of Hazardous down lifting1 regions by microgravity method through Artificial Neural Networks ,the 1st conference geospatial information technology and disaster management, Tehran 1385     

11- جمشیدی ک. بهلولی ع. " بررسي معماري شبکة سنسورهاي بي‌سيم" هفته پژوهش دانشگاه اصفهان سال 1384

       12 -    MovahediNia N. Bohlooli A ” Location management in wireless mobile network” Research week 2007, Isfahan University

13-    جمشیدی ک. بهلولی ع. " استفاده از تکنولوژی شبکه حسگرهای بی سیم در کنترل ترافیک شهری" هفته پژوهش دانشگاه اصفهان سال 1386